Các khóa học đã đăng ký

Trần Bảo Sơn - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)

Thứ nhất, từ khóa học Sales của anh Vinh, mình biết cách nói chuyện dễ dàng hơn với mọi người và bắt đầu làm chủ câu chuyện. Thứ hai, mình cảm thấy may mắn vì có cơ hội được tiếp cận gần với những anh/chị đã đi làm rồi và xin được những lời khuyên, có được những bài học thực tế về ngành Logistics. Thứ ba là mình có cơ hội được gặp nhiều bạn bè hơn - có thể trở thành đồng nghiệp trong tương lai của mình. 
Thứ nhất, từ khóa học Sales của anh Vinh, mình biết cách nói chuyện dễ dàng hơn với mọi người và bắt đầu làm chủ câu chuyện. Thứ hai, mình cảm thấy may mắn vì có cơ hội được tiếp cận gần với những anh/chị đã đi làm rồi và xin được những lời khuyên, có được những bài học thực tế về ngành Logistics. Thứ ba là mình có cơ hội được gặp nhiều bạn bè hơn - có thể trở thành đồng nghiệp trong tương lai của mình. 

Cũ hơn Mới hơn