Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Thái Dương - Purchasing 30

Thông qua khóa học Procurement – Purchasing của trung tâm mình đã có cách nhìn cũng như tiếp cận chi tiết cụ thể hơn về ngành mua hàng và đây là một khóa học rất bổ ích, đặt nền tảng cho các bạn sinh viên có định hướng theo ngành mua hàng, những người trái ngành hay muốn tìm hiểu sâu hơn, một cách bài bản hơn về công việc mua hàng như mình

                                                

 

 

Thông qua khóa học Procurement – Purchasing của trung tâm mình đã có cách nhìn cũng như tiếp cận chi tiết cụ thể hơn về ngành mua hàng và đây là một khóa học rất bổ ích, đặt nền tảng cho các bạn sinh viên có định hướng theo ngành mua hàng, những người trái ngành hay muốn tìm hiểu sâu hơn, một cách bài bản hơn về công việc mua hàng như mình

                                                

 

 


Cũ hơn Mới hơn