Các khóa học đã đăng ký

Học Viên Tại S.O.C Nói Gì ?

S.O.C thực sự đã làm làm rất tốt trong việc tạo và duy trì mối quan hệ này ạ. Cụ thể là những buổi họp mặt với những anh chị đã tốt nghiệ...
Tại S.O.C Institute không học bằng cách rập khuôn mà học bằng cách chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm thực trong công việc của cá...
Mình cảm thấy giảng viên ở S.O.C là những người minh chứng rõ ràng nhất cho chữ "GIÁO DỤC THẬT". Với bề dày kinh nghiệm của các anh chị đ...
Lần đầu tiên mình được trải nghiệm làm được những công việc thực tế và hình dung được những thứ mình sẽ cọ xát sau này. Và đặc biệt hơn n...
1 2 3