Các khóa học đã đăng ký

Lương Đặng Nam Khánh - Khóa Avanced Logistics (AL52)

S.O.C thực sự đã làm làm rất tốt trong việc tạo và duy trì mối quan hệ này ạ. Cụ thể là những buổi họp mặt với những anh chị đã tốt nghiệp và đi làm trong ngành ạ. Em hy vọng S.O.C sẽ duy trì được network này trong tương lai ạ.

S.O.C thực sự đã làm làm rất tốt trong việc tạo và duy trì mối quan hệ này ạ. Cụ thể là những buổi họp mặt với những anh chị đã tốt nghiệp và đi làm trong ngành ạ. Em hy vọng S.O.C sẽ duy trì được network này trong tương lai ạ.


Cũ hơn Mới hơn