Các khóa học đã đăng ký

Ngô Thị Kim Nguyên - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)

Tại S.O.C Institute không học bằng cách rập khuôn mà học bằng cách chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm thực trong công việc của các anh chị và có tính áp dụng cao. Nội dung khóa học vô cùng cụ thể và rõ ràng, đáp ứng được kỳ vọng của mình cũng như giúp mình định hướng được ngành nghề yêu thích.
 

Tại S.O.C Institute không học bằng cách rập khuôn mà học bằng cách chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm thực trong công việc của các anh chị và có tính áp dụng cao. Nội dung khóa học vô cùng cụ thể và rõ ràng, đáp ứng được kỳ vọng của mình cũng như giúp mình định hướng được ngành nghề yêu thích.
 


Cũ hơn Mới hơn