Các khóa học đã đăng ký

Nguyễn Nhật Thành - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)


Đây là khóa học thực về những trải nghiệm các anh chị đã đi làm chia sẻ hơn là buổi học lý thuyết, em cảm nhận được bổ sung nhiều kiến thức và kỹ năng làm hành trang củng cố cho định hướng công việc sau này. Trong những bài học của giảng viên luôn có những case study dễ hiểu, liên quan chặt chẽ đến vấn đề chuyên môn, ngoài ra bài test tâm lý giúp em hiểu thêm về bản thân, học thêm kỹ năng trong giao tiếp cuộc sống và công việc.


Cũ hơn Mới hơn