Các khóa học đã đăng ký

[MAMA NEWS] XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG SAU 01/07/2022 CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ ?

[MAMA NEWS] XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG SAU 01/07/2022 CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ ?

Ngày 1️⃣/7️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã bắt đầu có hiệu lực. Để thay đổi theo quy định mới như này, các doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng thang bảng lương thế nào?

1. Tại Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động...

[MAMA NEWS] XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG SAU 01/07/2022 CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ ?

Ngày 1️⃣/7️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã bắt đầu có hiệu lực. Để thay đổi theo quy định mới như này, các doanh nghiệp sẽ cần phải xây dựng thang bảng lương thế nào?

1. Tại Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký thang, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động đồng thời với việc công khai tại nơi làm việc. Từ 1/7/2022 doanh nghiệp không còn phải đăng ký thang, bảng lương khi tăng lương tối thiểu vùng so với trước đây.

2. Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về một số nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu như sau:

+ Mức lương thấp nhất của chức danh công việc giản đơn nhất (tạp vụ…) không được thấp hơn Mức lương tối thiểu vùng;

+ Từ ngày 01/7/2022, Nghị định 90/2019/NĐ-CP sẽ bị bãi bỏ. trên tinh thần của Nghị định 38/2022/NĐ-CP, khi điều chỉnh mức lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng, người sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động có mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và những nội dung đã được thỏa thuận cam kết trước đó về mức lương cao hơn 7% phải được giữ nguyên, để đảm bảo lợi ích cho người lao động. Còn hợp đồng sau 1/7/2022, người sử dụng lao đồng chỉ cần đảm bảo theo quy định về lương tối thiểu vùng mà không cần theo nguyên tắc này nữa.

3. Người sử dụng lao động vẫn có thể tham khảo các quy định theo Điều 93 Bộ luật lao động 2019 để xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP cũng có các quy định về khoảng cách các bậc lương trong thang bảng lương.

Nguồn: Thư viện pháp luật.

 


Cũ hơn Mới hơn