Các khóa học đã đăng ký

Tiêu Trí Tịnh - Khóa True Logistics For Starters (TLS92)

Các bài học cung cấp đều bổ ích, nhiều kiến thức thực tiễn hơn so với lý thuyết nặng trên ghế nhà trường. Luôn gửi thông tin và nhắc nhở trước mỗi giờ học, trung tâm mọi lúc đều kiên nhẫn lắng nghe vấn đề của học viên. Phong thái giảng dạy của anh Vinh rất chuyên nghiệp, anh cũng là một người vui tính và cởi mở nên không khi mỗi buổi học đều tràn ngập sự sôi nổi.

Các bài học cung cấp đều bổ ích, nhiều kiến thức thực tiễn hơn so với lý thuyết nặng trên ghế nhà trường. Luôn gửi thông tin và nhắc nhở trước mỗi giờ học, trung tâm mọi lúc đều kiên nhẫn lắng nghe vấn đề của học viên. Phong thái giảng dạy của anh Vinh rất chuyên nghiệp, anh cũng là một người vui tính và cởi mở nên không khi mỗi buổi học đều tràn ngập sự sôi nổi.


Cũ hơn Mới hơn